Výrobní program automatických posuvných dveří

Společnost GEZE je jednou z předních světových firem vyvíjejících a produkujících pohony pro automatické dveřní systémy zabezpečující nejvyšší dosažitelnou technickou kvalitu.

Systémy automatických posuvných dveří GEZE samočinně otvírají a zavírají dveře. Nadčasová automatika je dána "inteligentním" ovládáním, které zaručuje plnou bezpečnost a komfort používaných dveří.

Pohony GEZE umožňují i potřebnou funkci na únikových a záchranných cestách v případě nebezpečí. Systémy GEZE automatických posuvných pohonů – ideální řešení vstupů všech budov.

 

Standardní posuvné dveře

 

Posuvné dveře pro únikové cesty typu FR

 

Posuvné dveře pro únikové cesty s otočnými křídly typu "Break Out"

 

Posuvné dveře hermetické

 

Posuvné dveře teleskopické, dvou nebo čtyřkřídlé

 

Dveře skládací

 

Posuvné dveře obloukové a kruhové

 

Slimdrive SL

SLIMDRIVE SL – elegantní a exkluzivní pohon posuvných dveří umožňující plnou integraci do fasády, pohledově ztrácející se pohon zvyšující estetický dojem celku. Pouze 70 mm výšky pohonu předurčuje Slimdrive SL pro zabudování do fasádních rámových konstrukcí, jeho použití je však možné i ve všech ostatních typech fasád a konstrukcí.

Pohony Slimdrive jsou koncipovány jako plně modulový systém v celohliníkovém provedení. Nadčasové ovládání pohonů umožňuje i snadnou montáž a údržbu pohonů.

Produktová paleta pohonů GEZE Slimdrive nabízí širokou škálu pohonů i pro dveře kruhové (Slimdrive SCR) a dveře obloukové (Slimdrive SC). GEZE obloukové a kruhové dveře nabízejí rozmanitou nabídku provedení a splňují tak nejvyšší požadavky na funkci a design...

Pro nadčasovou architekturu jsou určeny pohony posuvných dveří úhlových (Slimdrive SLV) pro posuvné dveře umístěné v rohu pod různým úhlem.

V případě nedostatku místa pro zasunutí standardních posuvných křídel nabízí GEZE další dvě možnosti: teleskopicky posuvné dveře (Slimdrive SLT) nebo dveře se skládacími křídly (Slimdrive SF).

Powerdrive

Powerdrive – komfortní a bezpečný pohon pro dveře o hmotnosti křídel až do 2 x 200 kg. Nadčasové ovládání mikroprocesorem, všechny funkce jsou integrovány v jedné řídící jednotce.

Powerdrive – komfortní a bezpečný pohon pro dveře o hmotnosti křídel až do 2 x 200 kg. Nadčasové ovládání mikroprocesorem, všechny funkce jsou integrovány v jedné řídící jednotce.

Novinkou GEZE je pohon Powerdrive HT určený pro dveře hermetické (použití hlavně v nemocnicích).

ECdrive

ECdrive – univerzální pohon pro posuvné dveře splňující nejvyšší požadavky na funkčnost a hospodárnost. Velkou výhodou pohonu ECdrive je možnost předmontáže samotného pojezdového profilu na stavbě včetně možnosti zavěšení křídel – bez motorické a řídící jednotky. Tyto komponenty jsou nainstalovány na samostatném profilu, který může být dodán až při konečné montáži celého pohonu.

Pohony pro únikové cesty typu FR

FR – pohony pro použití na záchranných a únikových cestách. Bezpečnost pohonu je dána zdvojením všech prvků odpovědných za správné a vždy bezpečné otevření dveří v případě nebezpečí.

Tato bezpečnost je dána použitím zdvojené motorické jednotky, zdvojené řídící jednotky a zdvojených radarů ve směru úniku. Dveře se samočinně otevírají a umožňují bezproblémový odchod z budovy v případě signálu od zabezpečovacího systému, zároveň ale i v případě vyhodnocení chyby systému nebo při výpadku elektrického napájení.

Dveře s vylamovacími křídly typu BO

BO – řešení typu „Break Out” – systém otáčení posuvných křídel a pevných bočních dílů dveří ve směru úniku na záchranných a únikových cestách. Konstrukce křídel a bočních dílů umožňuje dosažení co nejširšího průchodu během evakuace a to hlavně v případě, kdy řešení budovy (fasády) neumožňuje další speciální únikové východy. Toto provedení posuvných dveří je možno využít i tam, kde dveře slouží pro dopravu větších předmětů (např. muzea, autosalony …).

Základní popis pohonů

* u verze BO max. průchozí výška 2500 mm
** při pomalejší rychlosti otevírání a prodlouženém čase otevření
*** u verze BO max. rychlost otevření 0,6 m/s, a max. rychlost zavírání 0,4 m/s.
Doporučený poměr stran šířka/výška dveřního křídla 1/2, ne však menší než 1/4.

Montáž

Modulové řady jdou lehce a snadno namontovat na:

 • hliníkové fasády (Slimdrive nepotřebuje pomocné konstrukce)
 • hliníkové nebo ocelové konstrukce
 • dřevěné konstrukce
 • stěny z betonu nebo zděné konstrukce

Bezpečnostní funkce

 • omezení síly zavírání na méně než 150 N
 • zajištění světelnou závorou nebo světelnou clonou
 • samočinná změna směru chodu při zjištění překážky
 • akumulátor umožňující samočinné otevření/zavření při výpadku napájení (není aktivní při nočním provozu)
 • možnost použití pro záchranné a únikové cesty
 • bezpečné uzamknutí dveřních křídel

Základní vybavení

 • možnost ručního odemčení a otevření dveří
 • mikroprocesorové 16 bitové řízení
 • samočinné rozpoznání šířky otevření a krajních poloh křídel
 • redukovaná šířka otevření (zimní provoz)
 • různé doby otevření pro rozdílné funkce
 • ukazatel aktuálního režimu dveří
 • optické (číselné) znázornění aktuální poruchy a ukazatel servisní kontroly
 • možnost připojení na EPS a EZS (bezpotenciální kontakt)
 • možnost připojení tepelné clony (impuls při otevření dveří)

Programové přepínače

Programový přepínač s displayem a klíčový spínač

Pro standardní pohony GEZE je možné použít programový přepínač s displayem a foliovou klávesnicí. Pro provedení FR je předepsáno přídavné použití klíčového spínače (blokace programového přepínače).

Programovým přepínačem je možné nastavit provozní stav dveří. Na displayi přepínače je možné vyvolat hlášení chyby, rovněž je možno nastavit parametry a servis pohonu.

 

Programový přepínač tlačítkový

Umožňuje nastavení provozního stavu dveří (aktuální stav – led dioda trvale svítí), v případě poruchy informuje o typu chyby ( blikající led dioda). Je možno připojit klíčový spínač.

 

Programový přepínač mechanický

Umožňuje nastavení provozního stavu dveří - aktuální stav ukazuje ovládácí kolečko. Doporučené použití v provozech, kdy by mohla být poškozena elektronika.

 

Programový přepínač mechanický s klíčem

Umožňuje nastavení provozního stavu dveří – pouze oprávněná osoba (nutno použít klíček). Aktuální stav ukazuje klíčový otvor. Doporučené použití v objektech bez možnosti přímé kontroly dveří.

 

Vnější klíčový spínač

V případě jediného vstupu do objektu nutno použít vnější klíčový spínač, který umožní jednorázový vstup do objektu pro oprávněnou osobu.

 

Všechny programové přepínače jsou dostupné ve variantách pro montáž na omítku nebo pod omítku

Ovládací a bezpečnostní prvky

Radarová pohybová čidla

Radarová pohybová čidla registrují všechny objekty, které se pohybují v zorném poli radaru. Všechny tyto pohyby (možno nastavit i rozlišení směru pohybu) v poli citlivosti radaru jsou příčinou o jistý čas posunuté reflexe, která je dále předána jako impuls do řídící jednotky pro otevření dveří.

 

Světelné závory

Dvou nebo jednokanálová bezpečnostní světelná závora monitoruje prostor dveří mezi otevřenými křídly. V případě přerušení paprsku se dveře začnou znovu otevírat. Chrání osoby v prostoru dveří.

 

Radarové pohybové čidlo se světelnou clonou

Obsahuje v sobě dvě funkce:
- radarové pohybové čidlo aktivuje impulzy pro otevření dveří
- světelná clona – lepší monitoring prostoru dveří

 

Možnost použití dalších ovládacích prvků

velkoplošná tlačítka, podlahové nožní tlačítko, dálkové ovládání, zámky s číselným kódem a další.Patička a copyright


Copyright


Menu v patičce